Familierådgivning lar dere beholde smilene

Familierådgivning i Bergen

I forskjellige faser i livet kan en oppleve ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer.  Bergen Familierådgivning har faglig og erfaringsmessig kompetanse som er en forutsetning for å kunne finne løsninger på de vansker, konflikter eller kriser som kan oppstå i en familie.

 

Headline

Den viktige hjelpen


Bergen Familierådgivning tilbyr familier eller enkeltpersoner hjelp til de aller fleste utfordringer en kan møte i livet. Vi kan bl.a. tilby hjelp med:

  • Forskjellige samlivsproblemer; Utroskap. Sjalusi. Seksuelle problemer.
  • Kommunikasjonsproblemer; Ungdomsproblematikk. Generasjonskonflikter.  Parkonflikter. Samarbeid etter samlivsbrudd.
  • Krisehåndtering ved skilsmisse, sykdom, dødsfall, ulykker, funksjonshemming og lignende.
  • Barns utvikling og oppdragelse.
  • Personlige problemer. Angst. Depresjon. Hjelp til bedre å forstå egne og andres følelser og behov.
  • Alkohol- og rusproblematikk.

I familierådgivning kan vi ta tak i utfordringer og problemer sammen og komme frem til løsninger, samt forebygge at utfordringene utvikler seg til noe alvorlig.

Kontaktinformasjon

Hvorfor Bergen Familierådgivning?


Både i forhold til utdanning og erfaringsbakgrunn er vi meget godt kvalifiserte for å kunne gi råd og veiledning i vanskelige livssituasjoner. Som en ekstra styrking av tilbudet har vi en samarbeidsavtale med spesialist i psykiatri.  Vi ser deg og lover at du vil føle deg godt mottatt hos oss. 

Familierådgivning tar utganspunkt i dine behov og ønsker. Mange opplever god hjelp i å få satt ord på følelser og vanskelige opplevelser sammen med en familieterapeut.

Uansett hva det gjelder er vi trygge og dyktige samtalepartnere som kan hjelpe deg og dine til å finne veien videre. Vi har selvsagt taushetsplikt.

Kontakt oss i dag for alt innen familierådgivning i Bergen og omegn.