Ved Bergen Familierådgivning kan du møte følgende terapeuter


Klinisk sosionom og samlivsterapeut Nils-Egil Kjesæth

Nils-Egil Kjesæth

 

Familieterapeut og forfatter

Gitt ut flere bøker om hvordan forstå følelser:

"Med meg kan du alltid danse" - Licentia Forlag 2015 (licentia.no).

"Sterk som ein fugleunge" - Licentia Forlag 2017

Utdanning:

Utdannet familieterapeut i 1988 ved Institutt for Familieterapi, Oslo.

Godkjent veileder for bl.a. familieterapistudenter i 1993 .

Klinisk sosionom.

 

Aktuell yrkeserfaring :

Daglig leder ved familierådgivningskontor.

Off. familierådgivning siden 1993.

 

Annen leder- og veiledererfaring :

20 års erfaring som faglig leder/behandlings-

ansvarlig ved en rekke institusjoner for behandling

av voksne og ungdom med rusproblematikk.

Institusjonssjef (adm.leder) og fagsjef med veiledningsansvar ved tilsvarende institusjon.

Sosialsjef i flere kommuner med bl.a. ansvar for barns

oppvekstvilkår.

Erfaring med godkjenning av adoptivforeldre.

 

Spesielle tilbud:

Følelsesbevissthetsintervju. Bli bedre kjent med egne og andres følelser og behov.    

 

Adr: Torgalm.3 B, 5014 Bergen. Tlf.: 91104420

Mail: nekjeset@gmail.com

 

Psykolog og familieterapeut Anne-Mari Fleime

Anne-Mari Fleime:

 

Utdanning:

Spesialist i klinisk psykologi. Utdannet i 1986.

Videreutdanning i familieterapi,

kroppsorientert

terapi og veiledning.

 

Aktuell yrkeserfaring:

Offentlig familierådgivning fra 1994.

Erfaring med forskning, kurs og veiledning i offentlig- og familieomsorg ved UiB i 8 år.

Veiledning og terapi med familier hvor kronisk sykdom er en del av hverdagen siden 1985. UiB og egen praksis.

 

Annen leder-, kurs- og veiledningserfaring:

Samarbeidspartner og veileder for styrere i

3 nærmiljøbarnehager og daglig leder for

driften av barnehagene i 10 år.

Veileder for Kirkens SOS i Bjørgvin fra 1998.

Kursleder for Vivat – ”Førstehjelp ved selvmordsfare”siden 2006.

15 års erfaring med Veiledning av psykologi-

og  familieterapistudenter.

 

Spesielle tilbud:

Følelsesbevissthetsintervju

Empatisk kommunikasjon – Ulv- og sjiraffspråket.

Mentaliseringsbehandling

Mindfullnes

 

Disse tilbudene åpner opp en bevissthet på å være i seg selv og i nuet, - kjenne og merke og reflektere over egne og andres følelser og behov og ikke minst vekke undring og respekt for eget og andres ståsted.

 

 

 

Induvidualsamtaler og/eller familiesamtaler

Det kan oppleves godt å få snakket ut om problemer, enten de er små eller store. Sammen kan vi sortere tanker og få hjelp til å se løsninger.

Ved Bergen Familierådgivning legger vi stor vekt på den terapeutiske samtalen og blir sammen enige om hva ønsket målsetting skal være.

I situasjoner der samtalen dreier seg om andre familiemedlemmer, kan vi sammen drøfte om disse bør inviteres til å delta i terapien. Sammen finner vi mulige løsninger gjennom samtaler, uten at det fokuseres på årsak eller skyld.

I tillegg til relasjonsproblemer tilbyr vi også samtaler for enkeltpersoner. Vi har lang erfaring i å hjelpe mennesker med angst, depresjon, rusproblemer, utbrenthet  osv.

Snakk med oss om deres/dine behov og hva vi kan gjøre for å hjelpe.