Ved Bergen Familierådgivning kan du møte følgende terapeut

Klinisk sosionom og samlivsterapeut Nils-Egil Kjesæth

Nils-Egil Kjesæth

 

Familieterapeut og forfatter

Gitt ut flere bøker om hvordan forstå følelser:

"Med meg kan du alltid danse" - Licentia Forlag 2015 (licentia.no).

"Sterk som ein fugleunge" - Licentia Forlag 2017

Utdanning:

Utdannet familieterapeut i 1988 ved Institutt for Familieterapi, Oslo.

Godkjent veileder for bl.a. familieterapistudenter i 1993 .

Klinisk sosionom.

 

Aktuell yrkeserfaring :

Daglig leder ved familierådgivningskontor.

Off. familierådgivning siden 1993.

 

Annen leder- og veiledererfaring :

20 års erfaring som faglig leder/behandlings-

ansvarlig ved en rekke institusjoner for behandling

av voksne og ungdom med rusproblematikk.

Institusjonssjef (adm.leder) og fagsjef med veiledningsansvar ved tilsvarende institusjon.

Sosialsjef i flere kommuner med bl.a. ansvar for barns

oppvekstvilkår.

Erfaring med godkjenning av adoptivforeldre.

 

Spesielle tilbud:

Følelsesbevissthetsintervju. Bli bedre kjent med egne og andres følelser og behov.    

 

Adr: Torgalm.3 B, 5014 Bergen. Tlf.: 91104420

Mail: nekjeset@gmail.com

 

Induvidualsamtaler og/eller familiesamtaler

Det kan oppleves godt å få snakket ut om problemer, enten de er små eller store. Sammen kan vi sortere tanker og få hjelp til å se løsninger.

Ved Bergen Familierådgivning legger vi stor vekt på den terapeutiske samtalen og blir sammen enige om hva ønsket målsetting skal være.

I situasjoner der samtalen dreier seg om andre familiemedlemmer, kan vi sammen drøfte om disse bør inviteres til å delta i terapien. Sammen finner vi mulige løsninger gjennom samtaler, uten at det fokuseres på årsak eller skyld.

I tillegg til relasjonsproblemer tilbyr vi også samtaler for enkeltpersoner. Vi har lang erfaring i å hjelpe mennesker med angst, depresjon, rusproblemer, utbrenthet  osv.

Snakk med oss om deres/dine behov og hva vi kan gjøre for å hjelpe.