Bergen Familierådgivning

Profesjonell hjelp


Ta kontakt i dag: 

nekjeset@gmail.com

Ring meg i dag
91 10 44 20

Familierådgivning i Bergen

I forskjellige faser i livet kan en oppleve ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Bergen Familierådgivning har faglig og erfaringsmessig kompetanse som er en forutsetning for å kunne finne løsninger på de vansker, konflikter eller kriser som kan oppstå i en familie.

Den viktige hjelpen


Bergen Familierådgivning tilbyr familier eller enkeltpersoner hjelp til de aller fleste utfordringer en kan møte i livet. Jeg kan bl.a. tilby hjelp med:


• Forskjellige samlivsproblemer; Utroskap. Sjalusi. Seksuelle problemer.
Kommunikasjonsproblemer; Ungdomsproblematikk.        

  Generasjonskonflikter. Parkonflikter. Samarbeid etter samlivsbrudd.

• Krisehåndtering ved skilsmisse, sykdom, dødsfall, ulykker,       

  funksjonshemming og lignende.
• Barns utvikling og oppdragelse.
• Personlige problemer. Angst. Depresjon. Hjelp til bedre å forstå egne og andres følelser og behov.
Alkohol- og rusproblematikk.

I familierådgivning kan jeg ta tak i utfordringer og problemer sammen og komme frem til løsninger, samt forebygge at utfordringene utvikler seg til noe alvorlig.


Kontaktinformasjon

Adresse:                                                   

Bergen Familierådgivning

Torgalmenningen 3B

5014 Bergen


Telefon: 91 10 44 20

E-post: nekjeset@gmail.com