Bergen Familierådgivning

Profesjonell hjelp

Ring oss i dag
91 10 44 20

Familierådgivning i Bergen

I forskjellige faser i livet kan en oppleve ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Bergen Familierådgivning har faglig og erfaringsmessig kompetanse som er en forutsetning for å kunne finne løsninger på de vansker, konflikter eller kriser som kan oppstå i en familie.

Den viktige hjelpen


Bergen Familierådgivning tilbyr familier eller enkeltpersoner hjelp til de aller fleste utfordringer en kan møte i livet. Vi kan bl.a. tilby hjelp med:


• Forskjellige samlivsproblemer; Utroskap. Sjalusi. Seksuelle problemer.
Kommunikasjonsproblemer; Ungdomsproblematikk.        

  Generasjonskonflikter. Parkonflikter. Samarbeid etter samlivsbrudd.

• Krisehåndtering ved skilsmisse, sykdom, dødsfall, ulykker,       

  funksjonshemming og lignende.
• Barns utvikling og oppdragelse.
• Personlige problemer. Angst. Depresjon. Hjelp til bedre å forstå egne og andres følelser og behov.
Alkohol- og rusproblematikk.

I familierådgivning kan vi ta tak i utfordringer og problemer sammen og komme frem til løsninger, samt forebygge at utfordringene utvikler seg til noe alvorlig.

Hvorfor Bergen Familierådgivning?


Både i forhold til utdanning og erfaringsbakgrunn er vi meget godt kvalifiserte for å kunne gi råd og veiledning i vanskelige livssituasjoner. Som en ekstra styrking av tilbudet har vi en samarbeidsavtale med spesialist i psykiatri. Vi ser deg og lover at du vil føle deg godt mottatt hos oss.

Familierådgivning tar utganspunkt i dine behov og ønsker. Mange opplever god hjelp i å få satt ord på følelser og vanskelige opplevelser sammen med en familieterapeut.

Uansett hva det gjelder er vi trygge og dyktige samtalepartnere som kan hjelpe deg og dine til å finne veien videre. Vi har selvsagt taushetsplikt.
Kontakt oss i dag for alt innen familierådgivning i Bergen og omegn.


Kontaktinformasjon

Adresse:                                                   

Bergen Familierådgivning

Torgalmenningen 3B

5014 Bergen


Telefon: 91 10 44 20

E-post: nekjeset@gmail.com

Hjemmeside opprettet av