Bergen Familierådgivning

Profesjonell hjelp


Ta kontakt i dag: 

nekjeset@gmail.com

Ring meg i dag
91 10 44 20

Ved Bergen Familierådgivning kan du møte følgende terapeut

Nils-Egil Kjesæth


Familieterapeut og forfatter

Gitt ut flere bøker om hvordan forstå følelser:
- "Med meg kan du alltid danse" - Licentia Forlag 2015 (licentia.no).
- "Sterk som ein fugleunge" - Licentia Forlag 2017

- "Grammeno for alltid" - Kolofon Forlag 2019.


Utdanning:
- Utdannet familieterapeut i 1988 ved Institutt for Familieterapi, Oslo.
- Godkjent veileder for bl.a. familieterapistudenter i 1993 .

- Klinisk sosionom.


Aktuell yrkeserfaring :
- Daglig leder ved familierådgivningskontor.
- Off. familierådgivning siden 1993.


Annen leder- og veiledererfaring :
- 20 års erfaring som faglig leder/behandlingsansvarlig ved en rekke institusjoner for behandling
av voksne og ungdom med rusproblematikk.
- Institusjonssjef (adm.leder) og fagsjef med veiledningsansvar ved tilsvarende institusjon.
- Sosialsjef i flere kommuner med bl.a. ansvar for barns oppvekstvilkår.
- Erfaring med godkjenning av adoptivforeldre.


Spesielle tilbud:
Følelsesbevissthetsintervju. Bli bedre kjent med egne og andres følelser og behov.


Adr: Torgalm.3 B, 5014 Bergen. Tlf.: 91 10 44 20

E-post: nekjeset@gmail.com

Induvidualsamtaler og/eller familiesamtaler

Det kan oppleves godt å få snakket ut om problemer, enten de er små eller store. Sammen kan vi sortere tanker og få hjelp til å se løsninger.

Ved Bergen Familierådgivning legger vi stor vekt på den terapeutiske samtalen og blir sammen enige om hva ønsket målsetting skal være.

I situasjoner der samtalen dreier seg om andre familiemedlemmer, kan vi sammen drøfte om disse bør inviteres til å delta i terapien. Sammen finner vi mulige løsninger gjennom samtaler, uten at det fokuseres på årsak eller skyld.

I tillegg til relasjonsproblemer tilbyr jeg også samtaler for enkeltpersoner. Vi har lang erfaring i å hjelpe mennesker med angst, depresjon, rusproblemer, utbrenthet osv.

Snakk med meg om deres/dine behov og hva jeg kan gjøre for å hjelpe.