Bergen Familierådgivning

Profesjonell hjelp


Ta kontakt i dag: 

nekjeset@gmail.com

Ring meg i dag
91 10 44 20

Familieterapi og gode samtaler

Uansett hvor i livet vi befinner oss, kan vi møte utfordringer, problemer og direkte livskriser. Bergen Familierådgivning er først og fremst en samarbeidspartner, et sted hvor du kan lufte tankene og en støttespiller på veien videre.

Liten som stor kan ha behov for å fortelle noen utenfor familien om sine tanker og problemer.

I samtaler med barn er det viktig for oss å møte barnet der barnet er, uten å forsøke å tvinge fram en samtale. Barn tenker annerledes enn voksne, og er ikke alltid klare for å sette seg ned med det mål for øyet å skulle dele alle sine tanker om vanskelige situasjoner akkurat der og da. Jeg bruker ofte lek og billedterapi i samtaler med barn.

Sorg, dødsfall og kriser

Ved dødsfall, sorg og kriser trenger man omsorg og støtte. Det kan være veldig mye hjelp i å prate med noen om de opplevelsene og følelsene som oppstår rundt dette. Mange trenger lang tid på å bearbeide sorg, og føler at omgivelsene ikke forstår hvor lang tid man behøver. Jeg mener det er viktig å snakke med noen om dette, men i den takten som passer den enkelte, fordi vi alle reagerer forskjellig.

Samliv og familieterapi

Ved samlivsproblemer blir vi enige om passende intervaller for samtaler. Dersom kun den ene av partene møter, kan jeg alikevel hjelpe med å sortere problemene i mer løsbare elementer og være en støttespiller på veien.

Alkohol og rusmisbruk

Alkohol og rusmisbruk påvirker ofte mange flere enn den det gjelder. En familie som opplever slike problemer kan ha svært god nytte av å søke profesjonell hjelp. En alkohol- eller rusmisbruker som opplever støtte fra sine nærmeste, har også gode muligheter for å lykkes med å endre livsstil.